Wiadomości

31-12-2011

Witamy w Serwisie Why Not Cash

Program Partnerski Why Not Cash - innowacyjny program partnerski dla osób pragnących w łatwy i szybki sposób zacząć zarabiać w internecie.

O Projekcie

Informacje o projekcie

Z przyjemnością informujemy, iż firma Why Not TRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zrealizowała projekt nr WND-RPLD.04.03.00-00-188/10 pt. "Rozwój działalności online przedsiębiorstwa Why Not USA s.j. poprzez budowę platformy inteligentnego kojarzenia usług".
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ramach Osi Priorytetowej IV - Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.3 - E-technologie dla przedsiębiorstw
Instytucją Zarządzającą jest Urząd Marszałkowski w Łodzi.

 

Tytuł Projektu

"Rozwój działalności online przedsiębiorstwa Why Not USA s.j. poprzez budowę platformy inteligentnego kojarzenia usług".

 

Okres realizacji

01.01.2011 - 31.12.2011

 

Miejsce realizacji

Biuro projektu:
Why Not TRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Kielnarowa 108A
36-020 Tyczyn

Oddział w Łodzi

Al. T. Kościuszki 101
90-441 Łódź

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu, wykorzystania i upowszechniania technologii informatycznych stosowanych już w działalności firmy dla upowszechniania tych technologii mieszkańcom województwa Łódzkiego i jest zbieżny z celami zapisanymi dla IV osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Realizacja projektu jest także zgodna z celami Strategii Rozwoju Miasta Łodzi, kładącej nacisk na rozwój konkurencyjności i promocji firm mających siedzibę na jej obszarze poprzez wykorzystywanie nowoczesnych form promocji swoich usług. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez zrealizowanie zakupów inwestycyjnych oraz ich wdrożenie w celu świadczenia usług on-line przez Beneficjenta przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi ICT (e-handel, e-usługi, e-informacje).

 

Korzyści płynące z projektu

Realizacja projektu polegającego na uruchomieniu nowego portalu inteligentnie kojarzącego usługi oraz powiązanej z portalem strony internetowej programu partnerskiego są efektem strategii rozwoju firmy Wnioskodawcy w kierunku działalności on-line.

Dzięki realizacji projektu upowszechni się dostęp mieszkańców województwa do nowoczesnych usług firmy oferowanych za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi komputerowych i internetowych.

 

Kontakt w sprawie projektu

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest: Maciej Szczepańczyk
Kontakt:
602 520 702

 

Why Not TRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Tyczyn 36-020, Kielnarowa 108A

NIP 8133380514

REGON 18000378

Kontakt:

tel: +48 42 288 11 09
e-mail:
Formularz kontaktowy »

 

Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito

Korzystając z tej strony akceptujesz jej politykę prywatności.