Wiadomości

31-12-2011

Witamy w Serwisie Why Not Cash

Program Partnerski Why Not Cash - innowacyjny program partnerski dla osób pragnących w łatwy i szybki sposób zacząć zarabiać w internecie.

Zabezpieczenia Serwisu

Wśród najważniejszych zalet systemu zarządzania treścią CMS warto wymienić:

 

Procedury szyfrowania i logowania dostępu do danych osobowych z poziomu systemu

Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo i pełne przestrzeganie wymogów narzuconych ustawą o ochronie danych osobowych. Wprowadziła ona szereg przepisów dotyczących zarówno bezpieczeństwa, jak i funkcjonalności systemów przetwarzających lub przechowujących dane. Nasz serwis przechowujący takie dane (którymi z definicji może być chociażby adres e-mail) dostosowywany jest tak, by wspierał administratora w wywiązywaniu się z nałożonych na niego obowiązków. Serwis standardowo zawiera narzędzia mające na celu zapewnienie ścisłej kontroli nad przetwarzanymi danymi jak i te wynikające z uprawnień osób, których dane są przetwarzane.

Zabezpieczenia przeciwko włamaniom

Informacje o pojawianiu się nowych typów ataków na aplikacje WWW są ciągle monitorowane. Efektem tej pracy jest możliwość prowadzenia serwisu kompleksowo zabezpieczonego przed atakami takimi jak XSS, CSRF, Sql Injections, itp. Standardem w naszym systemie są także logowanie po SSL, oraz walidacja danych z GET, POST, COOKIE.

 

W zakresie wdrożonego w ramach portalu systemu CMS rozwiązaniami zapewniającymi bezpieczeństwo danych i usług są:

Logowanie po SSL
Do panelu administracyjnego można zalogować się za pośrednictwem bezpiecznego protokołu SSL z kluczem 128-bitowym. Transmisja danych między użytkownikiem a serwerem będzie szyfrowana.

Oddzielenie wersji publicznej od prywatnej
Odrębny panel administracyjny pozwala na oddzielenie systemu zarządzania treścią od systemu prezentacji. Dzięki temu użytkownicy, którzy wchodzą na serwis publiczny nie mają żadnej możliwości modyfikacji treści znajdujących się w serwisie. Ponieważ te dwa systemy są niezależne od siebie istnieje możliwość uruchomienia panelu administracyjnego na osobnym koncie ftp (czy też domenie) lub też zabezpieczenie go na dostęp z określonych adresów IP (np.: tylko z sieci lokalnej).

Zabezpieczenie przeciwko Sql Injections
System został zabezpieczony na wypadek ataków typu Sql Injections. Wszystkie informacje wprowadzane do serwisu za pomocą formularzy, czy w postaci parametrów w adresie strony są filtrowane i przetwarzanie pod kątem wyszukiwania prób modyfikacji zapytań SQL, dzięki czemu potencjalnie niebezpieczne fragmenty kodu są odpowiednio maskowane i dopiero wtedy zostają dopuszczone do kolejnego etapu przepływu danych wewnątrz systemu.

Zabezpieczenie przeciwko XSS i CSRF
W tym przypadku również odbywa się filtrowanie i przetwarzanie informacji wprowadzanych do serwisu za pomocą formularzy, czy w postaci parametrów w adresie strony, pod kątem wyszukiwania specyficznych dla tego typu ataku fragmentów kodu. Pozwala to na usuwanie "złośliwego" kodu z danych wprowadzanych przez użytkownika.
Dodatkowymi zabezpieczeniami zalecanymi do włączenia po stronie serwera stanowią ustawienie zmiennej register_globals na off oraz włączenie opcji safe_mode lub odpowiednia konfiguracja serwera www, tak aby działał w trybie użytkownika konta FTP (w związku z planowanym przez twórców PHP usunięciem opcji safe_mode zalecane jest to drugie rozwiązanie).
Walidacja danych z GET, POST, COOKIE
Wszystkie dane, jakie użytkownik ma możliwość wysłać do serwera są walidowane pod kątem umieszczenia w nich potencjalnie niebezpiecznych fragmentów kodu.
Historia logowania
Prowadzony jest pełny rejestr aktywności użytkowników, w tym zapisywane są wszystkie próby autoryzacji zakończonej powodzeniem oraz niepowodzeniem wraz z informacjami, na jakie konto próbowano się zalogować, o której godzinie, a także dane użytkownika, takie jak adres IP i adres domenowy.
4 stopniowy system uprawnień
System umożliwia nadanie administratorom uprawnień do modyfikacji wybranych treści, publikacji treści, konfiguracji wybranych działów, dostępu do zaawansowanych opcji konfiguracyjnych serwisu. Pozwala na zbudowanie ścieżek przepływu informacji przed ostatecznym opublikowaniem treści on-line oraz zablokowanie dostępu osobom niepowołanym do wybranych elementów systemu:

 •     administrator - posiada pełne spektrum uprawnień do modyfikacji ustawień serwisu,
 •     moderator - posiada uprawnienia do korekty oraz publikacji treści znajdujących się w serwisie,
 •     samodzielny redaktor - posiada możliwość publikacji treści opracowanych przez siebie,
 •     redaktor - ma możliwość wprowadzania treści do serwisu, lecz nie może ich samodzielnie opublikować.

Historia zmian
System posiada mechanizm odpowiedzialny za zapis wszystkich zmian w serwisie dokonywanych z poziomu panelu administracyjnego. Dziennik, w którym przechowywane są informacje o modyfikacjach, zawiera m.in. takie dane, jak:

 •     zapisy wszystkich operacji publikowania i usuwania elementów na stronie,
 •     datę modyfikacji
 •     nazwę użytkownika, który dokonał modyfikacji,
 •     nazwę elementu strony, na którym dokonano modyfikacji,
 •     krótki opis operacji, np. publikowanie, blokowanie, modyfikacja treści.

Pełny rejestr zmian
Moduł działa w połączeniu z modułem Historii zmian. Rozszerza on możliwości historii o dodatkowe informacje, o tym jakie dane zawierał dany element przed wprowadzeniem modyfikacji.
Restrykcyjna polityka zarządzania hasłami administratorów
W systemie istnieje możliwość włączenia tak zwanych silnych haseł (w haśle wymagane są małe i duże znaki, cyfry oraz znaki specjalne).  Można także ustalić minimalną długość hasła, a także okres, po jakim hasło użytkownika wygaśnie. Administrator może w dowolnym momencie wymusić na redaktorze zmianę jego aktualnego hasła oraz zablokowanie dowolnego konta. Konto zostaje zablokowane po kilkukrotnych próbach logowania do systemu zakończonych niepowodzeniem. Liczbę nieudanych prób logowania, po których konto jest blokowane można ustawić dowolnie lub całkowicie zrezygnować z tej opcji. Można również dodać reguły, które nie pozwalają na podanie hasła podobnego do loginu czy imienia bądź nazwiska administratora, a także powtórzenia hasła, które już wcześniej było wykorzystywane przez administratora (historia haseł).
Stała opieka
Powyższe zabezpieczenia nie stanowią o bezpieczeństwie danych "na zawsze". Wymagana jest stała opieka nad uruchomionymi systemami i wprowadzanie do nich odpowiednich poprawek w bezpieczeństwie, jeśli tylko pojawią się jakieś luki.
Ciągła analiza zagrożeń, na jakie wystawiony jest Serwis oraz bieżąca ich eliminacja:

 •     Ciągłe monitorowanie nowych zagrożeń na jakie nastawione są serwisy WWW,
 •     Identyfikacja i wykorzystanie podatności aplikacji WWW,
 •     Testowanie podatności aplikacji WWW na szereg ataków (XSS, XSRF, Sql Injections, itp.),
 •     Testowanie elementów aplikacji AJAXowych,
 •     Przeprowadzanie testów penetracyjnych skomplikowanych aplikacji,
 •     Analiza logów w celu wyszukiwania prób przeprowadzenia ataku,
 •     Aktualizacji systemu Edito do najnowszej wersji (w danej linii produktu)

Why Not TRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Tyczyn 36-020, Kielnarowa 108A

NIP 8133380514

REGON 18000378

Kontakt:

tel: +48 42 288 11 09
e-mail:
Formularz kontaktowy »

 

Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito

Korzystając z tej strony akceptujesz jej politykę prywatności.